Praktijk Rénergie
Professionele allround verzorging voor uw handen en voeten
Disclaimer


Disclaimer

Praktijk Rénergie spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site.
Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Praktijk Rénergie behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.
Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Praktijk Rénergie geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.
Ook kan Praktijk Rénergie geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in - het verstrekken van informatie.
Praktijk Rénergie garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
Praktijk Rénergie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
De gegevens die gepubliceerd staan op de site van Praktijk Rénergie, mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Praktijk Rénergie verder gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.
Een aantal foto’s die gebruikt worden op deze website zijn eigendom van B.W.design en mogen niet zonder toestemming verder gebruikt worden dan op deze website.

Privacybeleid...

Praktijk Rénergie respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Wanneer u de site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden.
De gegevens die door Praktijk Rénergie worden verwerkt bestaan uit twee categorieën.
Welke gegevens worden door Praktijk Rénergie verwerkt?
1. Dit zijn gegevens die u zelf invult in het contact- en gastenboekformulier.*
2. Zogenaamde verkeersgegevens van het gebruik van deze website.**

Verklaringen;
* Bij het invullen van het contact- en gastenboekformulier word uw ip adres vastgelegd, dit is nodig om de gegevens veilig te verwerken. U word hier ook bij het invullen tijdig van op de hoogte gebracht. Praktijk Rénergie draagt er zorg voor dat dit gebeurt met in acht neming van de wet- en regelgeving die hiervoor gelden. Deze zijn vast gelegd bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
** Praktijk Rénergie maakt gebruik van Google Analytics om het surfgedrag op haar website te analyseren. Doel hiervan is het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Hierbij worden geen persoonsgegevens vastgelegd nog door Google Analytics nog door Praktijk Rénergie. Wel worden er een aantal cookies op uw computer geplaatst, deze cookie zijn niet schadelijk voor uw computer. Lees onder de kop Cookies hoe u cookies kunt verwijderen.

Praktijk Rénergie zal nimmer de verzamelde gegevens aan derde verstrekken De website van Praktijk Rénergie kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun website heeft Praktijk Rénergie geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk. Praktijk Rénergie heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Cookies

Praktijk Rénergie maakt gebruik van Google Analytics, de verzamelde gegevens zijn puur voor eigen gebruik om zo inzicht te krijgen hoe de website bezocht word en hoe er over genavigeerd word.
De gegevens worden gebruikt om de website in de toekomst te verbeteren.
Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen of verkregen.
De cookies die opgeslagen worden zijn niet schadelijk voor uw computer.

Hoe kunt u cookies verwijderen?

Bij iedere browser gaat dit op een andere manier, meestal vind u dit terug bij instellingen of bij optie.
Zie de links hieronder voor handmatig verwijderen van cookies:

Google chrome klik hier
FireFox klik hier
Internet Explorer klik hier
Safari klik hier
Opera klik hier

Een andere manier om cookies te verwijderen is om gebruikt te maken van een cleaner,
ik adviseer Ccleaner klik hier om dit programma gratis te downloaden.